Constructora a Barcelona & Girona

Obra Nova – Tradicional

T’oferim tots els serveis necessaris per a la construcció de la teva xalet, habitatge unifamiliar, aparellada … Amb les millors condicions qualitat / preu. Li gestionem i assessorem en cada un dels passos a seguir per a la construcció del teu habitatge, des de l’obtenció de totes les llicències necessàries fins a la mudança.

Obra Nova – Steel Framing

construccion steel framing

Steel Framing és un sistema de construcció lleuger d’habitatges basat en perfils d’acer laminat i galvanitzat. Aquest sistema industrial compleix amb la normativa ISO 9000 que garanteix la qualitat de tots els seus productes. És, fins a un 30% més econòmic que l’obra tradicional.

Cases de Fusta

construccion casas de madera

Viure en una casa de fusta es pot considerar com un altre concepte de vida, la calidesa que ofereixen els habitatges de fusta, bellesa estètica, material natural, tèrmic i ecològic creen un ambient de confort fins i tot en habitatges que només s’ocupen ocasionalment.

Obra Nova – Edificis

construccion edificios

Actuem en treballs de construcció de tipus residencial, terciari i dotacional, entre les quals cal destacar projectes de construcció d’habitatges, centres de salut, edificis dedicats a l’atenció social, centres d’oci, centres educatius, edificis d’aparcaments i edificis d’oficines.

Remuntes – Steel Framing

Quan cal construir sobre construït, s’ha de recórrer a les remuntes lleugeres Steel Framing, que completen l’edificabilitat dels edificis existents a les àrees centrals d’algunes ciutats, el pes propi, és una qüestió vital.

Obra Pública

construccion obra publica

Realitzem tasques de manteniment i construcció en carreteres i autovies, construccions hidràuliques (depuradores, conduccions, canalitzacions, …), urbanitzacions, parcs i jardins, obra marítima (canals, ports …).

This post is also available in: Castellà Anglès Russian

Call Now Button
WhatsApp chat